Блог Основні етапи створення сайту: з чого почати і чим закінчити?
Основні етапи створення сайту: з чого почати і чим закінчити?

Будь-який творчий процес в ході своєї реалізації проходить кілька стадій розвитку і потребує ретельного планування. Створення сайту також включає в себе низку обов’язкових етапів, від якісного виконання яких безпосередньо залежить успіх всього проекту. Розглянемо докладніше кожен із них.

Підготовчий етап (формування стратегічної ідеї).
Дуже важливим моментом на початку розробки сайту є точне розуміння замовником мети, якій буде слугувати сайт. Виходячи з поставлених задач визначається тип сайту, що найкращим чином задовольнить потреби клієнта. Це може бути освітній чи розважальний портал, інтернет-магазин чи візитка компанії, стрічка новин або особистий блог.

Аналіз цільової аудиторії і конкурентів.
Наступним етапом є визначення цільової аудиторії сайту. Чітке уявлення «портрету» потенційного клієнта дозволить більш якісно сформулювати пропозицію і спрогнозувати реакцію відвідувачів. Окресливши рамки цільової аудиторії, ми отримаємо основні критерії, на базі яких будуть формуватися дизайн, зміст, функції и структура сайту.
Продовжить роботу над сайтом аналіз маркетингових показників, таких як сильні і слабкі сторони конкурентів, ніші і види діяльності, вплив сезонності на показники компанії. Визначаються «якоря», здатні залучити увагу відвідувача и затримати його на сайті.

Розробка технічної документації і детальних характеристик сайту.
Вкрай бажано ще до формування технічного завдання виконати семантичне проектування, оскільки згодом семантичне ядро буде впливати на цілу низку найважливіших характеристик сайту, включаючи його структуру і функціонал.
Складання технічного завдання повинно обов’язково проводитися в щільному контакті з замовником.
Цей документ містить докладні характеристики ресурсу, серед яких:

  • загальні вимоги по дизайну (кольорова гама, розробка фірмового стилю, композиція сторінок);
  • структура сайту з описом сторінок;
  • опис функціоналу сайту, його складових модулів, цілей і задач, що виконуються;
  • технічні і системні вимоги.

Всі спеціалісти, що беруть участь у розробці сайту, будуть спиратися на технічне завдання. Тому ретельне його складання і особиста участь замовника в цьому процесі є запорукою майбутнього успіху. «Шліфування» технічного завдання продовжується до підписання його замовником. З цього моменту починається безпосередня робота по створенню сайту.

Дизайн як найважливіший етап створення сайту.
Важливість дизайну для успішної роботи сайту важко переоцінити. Саме дизайн «чіпляє» відвідувача, приваблює його на емоційному рівні, закликає затриматись на сторінці і продовжити роботу з сайтом.
В своїй роботі дизайнер спирається на технічне завдання і реалізує викладені в ньому вимоги. Графічні елементи розроблюються у відповідності до корпоративного стилю замовника. Якщо він відсутній, спочатку буде розроблена і затверджена корпоративна символіка, а потім на її основі буде створюватися дизайн.
Під час виконання завдання дизайнер за можливості застосує сучасні тренди веб-дизайну, підготує декілька варіантів дизайну основних сторінок і передасть макети на затвердження замовнику. За необхідності макети дороблюються згідно з побажаннями замовника.

Розробка інтерфейсу і програмного забезпечення.
На цьому етапі front-end розробник виконує верстку сторінок і реалізує інтерфейс користувача. Сайт оживає, починають діяти клікабельні елементи сторінок, з’являється динаміка. Для коректного відображення сайту в різноманітних інтернет-браузерах реалізується така функція як кросбраузерність. Починає працювати система управління сайтом, яка визначає порядок роботи меню і гіперпосилань, впливає на створення сторінок, категорій і підкатегорій сайту. Вибудовується остаточна структура сайту.
В цей же час back-end розробник формує програмно-апаратну частину сервісу, вибудовує внутрішню і обчислювальну логіку сайту, додаткове програмне забезпечення і інформаційні системи. Відбувається запуск всіх основних функцій, що визначають працездатність сайту.

Наповнення контентом.
Контент-менеджер виконує інформаційне наповнення ресурсу і внутрішню оптимізацію сторінок. На сайті розміщуються тексти, фото, відео, звукове супроводження – будь-яка інформація, яку замовник вважає за потрібне запропонувати потенційному відвідувачу.

Тестування працездатності сайту.
Цей етап виконується тестувальником, який перевіряє роботу всіх функцій ресурсу по ряду певних критеріїв і виявляє помилки і нестиковки, що виникли на попередніх етапах створення сайту. Всі виявлені неточності усуваються відповідними спеціалістами. Цей процес продовжується доти, поки сайт не буде відповідати критеріям приймання.

Передача сайту замовнику і наступне супроводження проекту.
Після завершення роботи над проектом готовий сайт передається замовнику. Встановлюються логіни та паролі. Відбувається вибір домену і хостингу.
Прийнявши проект, власник сайту може скористатися низкою додаткових послуг:

  • оновлення контенту, актуалізація інформаційних блоків;
  • навчання персоналу замовника роботі з сайтом;
  • підтримка сайту;
  • проведення SЕО-оптимізації;
  • підготовка текстів, написання статей і т.д.

Дуже важливим моментом є контроль замовником всіх етапів створення сайту. Узгодження результатів кожного етапу дозволяє уникнути непорозумінь, пов’язаних з різними уявленнями про бажання замовника та можливості розробника, прискорює процеси і гарантує відмінний кінцевий результат.